Ny logo og merkevarestrategi

Ny merkevarestrategiJotunheimen er ein av fire nasjonalparkar som blir pilot i arbeidet med lansering og utprøving av den nye merkevarestrategien for Noreg sine 44 nasjonalparkar. Arkitekt- og designfirmaet Snøhetta har utarbeidd den nye merkevarestrategien som skal gje fleire besøkande, styrke det lokale reiselivet og gje eit betre vern. Her kan du lesa og sjå meir – på Miljødirektoratet sine heimesider. Les meir

Magasinet FJELL

Magasinet FJELLMagasinet FJELL er nå ute, med turforslag, inspirerande reportasjer og guide til nasjonalparkane Breheimen, Dovre, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Jotunheimen, Reinheimen og Rondane. Les magasinet her.

5. klassingar på Barske glæder

For ei veke sidan tok fjellmuseet i mot 5. klassingar frå Vågå, Lom og Skjåk til det årlege Barske glæder. Denne dagen er det friluftsliv og naturmangfald som er tema. Gjennom undervisning og praktiske øvingar får ungane utfordringar og lærdom. Her kan du sjå nokre bilde frå dagen. Les meir

Spennande film om brearkeologi i Oppland på forskning.no

Ski. Foto: KHMForskning.no har laga ein spennande film om arbeidet rundt brearkeologien i Oppland. Mange av funna som blir presentert,  inkl. den 1300 år gamle skia frå Reinheimen i Lesja, blir å sjå i utstilling på Norsk Fjellmuseum til sommaren.

http://forskning.no/2015/02/isbreene-er-som-tidsmaskiner

Fjellfisket i fortiden – invitasjon til seminar

Invitasjon_fjellfiskeseminarNå er programmet for fjellfiskeseminaret 3.-4. juni 2015 klart! Nye arkeologiske undersøkingar i og ved fjellvatnet Tesse har gjeve oss eit eit omfattande materiale som dannar ein spennande inngang til historia om fjellfisket. Seminaret har fått tittelen Fjellfisket i fortiden – årtusener med svømmende rikdom. Gjennom desse to dagane ønskjer ein å løfte fram det gamle fisket i norske fjellvatn ut frå arkeologiske funn, skriftlege kjelder og biologiske studiar. Les meir