Sesongopning på fjellmuseet

Fjellmuseum til nettside_rettNå har fjellmuseet opna for sesongen! Her får du informasjon om nasjonalparkane Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen. Utstillinga Over isen – funn frå isen viser veg fortel om ferdsel i fjellet og syner brearkeologiske funn. I tillegg byr vi på salsutstilling med fotografi med fjellmotiv, Jotunheimen-utstillinga med eit rikhaldig utval av dyr og fuglar, og nasjonalparkutstillinga for Reinheimen og Breheimen som du finn på Dønfoss. Velkomen til oss!

1 mill. kroner til fjellmuseet

FjellvitenVi har fått støtte frå Sparebankstiftelsen DNB! 1 million kroner er gjeve til støtte for utvikling av klasserommet Fjellviten. Dette er ein viktig del av realiseringa av Fjellsenteret i Lom. Fjellviten skal vera eit klasserom for elevar og studentar som søkjer kunnskap og læring. Saman med skular i Oppland, universitet og høgskular rundt om i landet, og saman med relevante fagmiljø, skal Fjellviten utviklast til ein stad for læring.

Opning av fotoutstilling med Stokstad og Stålevik

Foto: Kjell StålevikFjellmuseet gler seg over å invitere til opning av salsutstilling med Jan Stokstad og Kjell Stålevik 12. mai klokka 19. Desse to er velkjende for fjellbilda sine, og har mykje flotte bilde å by på! Under opninga blir det også ljosbildeframsyning.

Velkomne til fotoutstilling og bildeframsyning!

Fjellfisket i fortiden – invitasjon til seminar

Invitasjon_fjellfiskeseminarNå er programmet for fjellfiskeseminaret 3.-4. juni 2015 klart! Nye arkeologiske undersøkingar i og ved fjellvatnet Tesse har gjeve oss eit omfattande materiale som dannar ein spennande inngang til historia om fjellfisket. Seminaret har fått tittelen Fjellfisket i fortiden – årtusener med svømmende rikdom. Gjennom desse to dagane ønskjer ein å løfte fram det gamle fisket i norske fjellvatn ut frå arkeologiske funn, skriftlege kjelder og biologiske studiar. Les meir

Lansering av nye planar for Norsk Fjellmuseum og nasjonalparksenter

Interiør publikumsområdetOnsdag 22. april vart dei nye planane for utvikling av Norsk Fjellmuseum og nasjonalparksenter presentert for pressa. «Fjellsenteret i Lom» er brukt som tittel på prosjektet som starta allereie i 2013, men som no er kome inn i ei hovudfase. Nye publikumsareal, ny utstilling, eit fjellaboratorium og nytt magasin er noko av innhaldet i det nye senteret. Les meir