Grunnstein til tørk

IMG_8879Under arbeidet med bygginga som går føre seg på fjellmuseet om dagen, dukka grunnsteinen opp att. Ei kasse med ein stein frå Galdhøpiggen, avisartiklar, namnetrekket til dronning Sonja og diverse anna fanst att i kassa. Innhaldet var blautt og i dårleg forfatning, det ligg nå til tørk, skal oppdaterast med innhald frå 2016, og leggast ned att. Her kan du sjå nokre fleire bilde av innhaldet. Les meir

Halvdan og Kristen Holbø til fjellmuseet

Holbø 1913: LeirungsdalenTil sommaren kjem Halvdan og Kristen Holbø til fjellmuseet gjennom eit utval av deira måleri frå fjellet. Far og son Holbø skildra fjellet med breie og fargesterke penselsstrøk. Mange av motiva er henta frå Jotunheimen og fjella og bygdene rundt. Båe dei to var fødde i Vågå og hadde sterke band til heimbygda og fjellheimen gjennom liva sine, og dette kjem tydeleg fram i kunsten deira. For fjellmuseet er det stas å kunne få syne fram arbeida til Holbø-målarane denne sommaren.

Foredrag om breane i Jotunheimen

BreGår smeltinga fortare enn før? Blir breane borte? Torsdag 21. januar klokka 19.30 kjem glasiolog Kjell Repp til auditoriet på Lom Ungdomsskule for å fortelja om breane i Jotunheimen. Arrangørar er Bonde- og småbrukarlaget i Skjåk og Lom og Fjellmuseets venner. Inngang kr. 100. Gratis for medlemar.